Keri sisuni

Sissejuhatus testimisse

Tarkvara testimine on arendusprotsessi lahutamatu osa, sest sarnaselt muule toodangule, millega ettevõtted tegelevad, peab ka tarkvara korral veenduma, et poleks vigu ega tehnilist praaki.

Testimine, nagu ka paljud muud tegevused arendusprotsessides, on aja jooksul kõvasti muutunud. Täna igapäevaseks muutunud automaattestimine oli kümnendeid tagasi vaid helge unistus või vähemasti nõudis see väga palju vaeva ning tekitas kõvasti lisatööd.

Käsitsi testimine

Enne automaattestide ja vastavaste raamistike tulekut testiti programme tavaliselt käsitsi. Selleks loodi testiplaanid, mis kujutasid endast tabeleid testiülesannete ja nende tagasisidega. Testiplaane täideti kas paberil või arvutis. Testijad läbisid plaani punkt-punktilt ning kirjutasid ebaõnnestunud toimingute kohta tagasiside vastavatesse lahtritesse.

PILT: Näitlik käsitsi testimise vorm

Võime aimata, et selline testimine on aeganõudev ja vaevaline. Samuti pole selline testimine kuigi jätkusuutlik, sest testimiseks tuleb leida päris palju aega ning seda ei pruugi testijad niisama lihtsasti leida.

Automaattestimine

Automaattestimise tulek lahendas need probleemid suuresti. Käsitsi testimine jääb kindlasti alles, kuid mitte nii mahukal kujul varem. Automaattestid kujutavad endast koodi, mis kontrollib meie rakenduse koodi.

Testide tüübid

Automaatteste on erinevaid, nõned näited on siin:

  • ühktestid
  • integratsioonitestid
  • koormustestid
  • jõudlustestid
  • turvatestid
  • kasutusliidese testid