Keri sisuni

Kontrollerite genereerimine

Kui meil on loodud klassid andmete jaoks ja EF Core andmekontekst, siis saame asuda kasutusliidese kallale. Visual Studio võimaldab osa töid seejuures automatiseerida. Algajana võime lasta Visual Studiol luua andmeklasside põhjal kontrollereid, kus on juba valmis aktsioonid ja neile vastavad vaated.

Sammud

  1. Vajuta Visual Studios kontrollerite kaustal paremat hiireklahvi ja vali Add -> Controller.
  2. Vali MVC Controller with views, using Entity Framework ja vajuta nuppu Add.
  3. Model class väljale vali andmeklass, mille jaoks kontrollerit soovid.
  4. Data context class väljal peab olema projektis loodud andmekonteksti nimi (ApplicationDbContext meie näidetes).
  5. Vajuta nuppu Add.

Visual Studio loob nüüd uue kontrolleri koos aktsioonidega ning lisab vaadete kataloogi antud kontrollerile vastavad vaated.

Probleemide ja vigade korral

  1. Tee kogule lahendusele rebuild (Solution peal vajuta paremat hiirenuppu ja vali Rebuild)
  2. Veendu, et oled lahenduse avanud korrektselt ja mitte kataloogina failisüsteemis (File -> Open ja näita ette, kus asub veebirakenduse .csproj või .sln fail).