Keri sisuni

UML disainikeel

UML (Unified Modelling Language) on objekt-orienteeritud tarkvara illustreerimiseks mõeldud disainikeel. Tegemist on disainikeelega, mis aitab nii rohkem kui vähem tehnilistel osapooltel tarkvaraprojektides mõista klasside ja muude komponentide käitumist. Ühine keel välistab ka olukorra, kus igaüks joonistab diagramme ja skeeme omamoodi ning teised saavad neist aru kas osaliselt või siis üldse mitte. Oma olemuselt on diagrammid lihtsad. Nii palju lihtsad, et neid on kerge joonistada näiteks tahvlile paksu vildikaga. Samuti pole neid keerukas joonistada pastakaga paberi peale või vastava pliiatsiga arvuti ekraanile.

UML-i diagrammid aitavad meil paremini mõista tarkvarakomponente ja nende omavahelist tööd.

Diagrammide tüübid

UML koosneb järgmistest diagrammidest:

 • Käitumist kirjeldavad diagrammid
  • activity diagram - kirjeldab toimingut sammudena graafilisel kujul
  • use case diagram - annab graafilise ülevaate süsteemi kasutajate rollidest ning toimingutest, mida antud rollides kasutajad peavad teha saama; samuti tuuakse välja toimingute vahelised seosed
  • interaction overview diagram - nagu activity diagram, kuid keskendub objetide vahelisele suhtlusele
  • timing diagram - nagu sequence diagram, kuid kirjeldab objekti tegevust või objektide suhtlust antud ajalises aknas
  • state machine diagram - nagu activity diagram, kuid kasutatakse klassidega, mille käitumine sõltub olekust, milles nad parajasti on
  • communication diagram - nagu sequence diagram, kuid fookus on andmetel, mida objektid vahetavad
  • sequence diagram - näitab graafilisel kujul objektide vahelist suhtlust ajalises järjestuses
 • Struktuursed diagrammid
  • class diagram - kirjeldab klasse ning nende vahelisi seoseid
  • object diagram - sarnane klassidiagrammile, kuid klasside kirjeldamiseks kasutatakse näitlikke või päriselulisi andmeid
  • component diagram - kirjeldab süsteemi komponentide vahelisi struktuurseid seoseid (kasutatakse enamasti keerukamate süsteemide korral)
  • composite structure diagram - kirjeldab klassi sisemist struktuuri
  • deployment diagram - kirjeldab riistvara, millel süsteem jookseb ning näitab milline tarkvaraline komponent millist riistvara kasutab
  • package diagram - kirjeldab pakette süsteemis ning nende vahelisi seoseid
  • profile diagram -

Millised diagrammid süsteemi kohta tehakse ja millised neist dokumentatsiooni jõuavad, pole standardiseeritud. Praktikas lähtutakse konkreetse projekti vajadustest. Osad neist diagrammidest tekivad koosoleku käigus ja kaovad peale seda kui need tahvlilt kustutatakse.

Programmid diagrammide koostamiseks

Viited