Keri sisuni

Disainimustrid

Disainimustrid (design patterns) on kogum väljapakutud ühtseid lahendusi sagedasti korduvatele programmeerimisalastele probleemidele.

Design Patterns by Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson & John Vlissides Disainimustrid avaldati ühtse kogumikuna legendaarses raamatus "Design Patterns - Elements of Reusable Object Oriented Patterns". Autorid Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson ja John Vlissides on tarkvara ja objekt-orienteeritud programmeerimise alal tugevad tegijad. Tänu raamatule said nad omale hüüdnime "Gang of Four". Raamatu ja autorite kohta kasutatakse interneti kanalites tihti lühendit GoF.

Disainimustrite raamat kujutab endast sisuliselt disainimustrite kataloogi. Kõik mainitud mustrid on küllaltki põhjalikult kirjeldatud ning raamatus kasutatakse läbivalt koodinäiteid, mis mustreid illustreerivad. Algajatele võib selle raamatu näidete pool jääda paraku keerukaks.

Raamatus tutvustatakse järgmisi disainimustreid:

  • Loomismustrid - Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton
  • Struktuursed mustrid - Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy
  • Käitumuslikud mustrid - Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator

Selle aine juures me neid kõiki läbi ei võta. Peatume lihtsamatel, mis on praegu jõukohased.