Keri sisuni

OOP põhimõtted ja -mõisted

Materjalid pole veel 100% valmis

Käesoleva aine eesmärgiks on tutvustada objekt-orienteeritud programmeerimist. Kaetud on olulisem osa algajatele. Materjalid tutvustavad olulisemaid mõisteid ning sisaldavad nii koodinäiteid kui ka järgi proovimiseks mõeldud lähtekoodi, mida õpilased saavad suurema pusimiseta iseseisvalt käivitada.

Töövahendid

  • Visual Studio 2019 Community Edition
  • Visual Studio Code (töötab ka Linuxi ja Apple peal)
  • .NET Core 3.1 või uuem

Töötavad koodinäited

Peatükkides toodud näiteid saab iseseisvalt Visual Studios või Visual Studio Code peal järgi proovida. Kui koodinäite kõrval on valik pealkirjaga "Proovimiseks", siis antud saki taga on kood toodud sellisel kujul, et selle saab copy-paste abil otse Visual Studiosse või Visual Studio Code peale tõsta ning käima lasta. Proovimiseks mõeldud kood on küll pikem, kuid selle järgi proovimine annab oluliselt parema tunnetuse näidete osas kui lihtsalt näidete lugemine.