Keri sisuni

Entity Framework Core rakendus

Entity Framework Core (EF Core) on .NET raamistiku poolt pakutav object-relational mapper (ORM). ORM on komponent, mis automatiseerib andmebaasiga suhtlemist. Oma rakenduse koodis kasutame me klasse, mille andmeid soovime hoida andmebaasis. Me võiksime kirjutada ka käsitsi sellist koodi, mis saadab päringuid andmebaasi ja loob saadud tulemustest objekte, kuid see pealtnäha lihtne ülesanne kasvab päris kähku küllaltki keerukaks.

Meile tuleb appi EF Core, mille abil saame me kirjutada oma klassidel baseeruvaid LINQ-päringuid. EF Core teisendab need ise andmebaasi päringuteks ning loob meile päringute põhjal objektid.

Kuidas töötab EF Core

EF Core on võimas komponent, mis toetab ka päringuid ja objektide loomist üle pärilusseoste.

Harjutus

Harjutuse eesmärgiks on ASP.NET Core veebirakenduse näitel tutvuda EF Corega ja LINQ-päringutega. Selle harjutuse tulemusena saame esimesed kogemused andmebaaside kasutamisega .NET Core raamistikus ning näeme kuidas käib veebirakenduse kaudu andmete haldamine.

  • Harjutus koosneb 11 sammust, mis kõik need tuleb läbi teha
  • Loe teksti rahulikult ja mõttega
  • Süvene programmi koodi ja tee selgeks kuidas see töötab
  • Ära kiirusta, ole hoolikas - iga pisemgi lohakusviga lõpeb probleemidega
  • Kui hätta jääd, siis küsi õpetajalt abi

Juhendid

Lahendused probleemidele

  • Kui kontrollerite genereerimine ebaõnnestub, siis tuleb uuendada EF Core pakettide versioonid viimasele, mida käesolev .NET Core versioon võimaldab